Lokacioni

Fshati Greme,
70000 Ferizaj,
Republika e Kosovës

Kontakti

info@tre-design.net
+377 (0) 44 680 279
+377 (0) 44 571 704
+377 (0) 44 367 770