Historiku

Me traditë pune rreth 18 vjeçare në këtë lëmi kemi arritur të prodhojmë produkte të cilësisë së lartë sipas standardeve më të larta europiane.
Vazhdimisht jemi të përkushtuar që të sjellim inovacion dhe kreativitet në lëminë e mobilerisë.

Cilësia dhe Garancioni

"Tre-Design" është kompani e strukturuar në atë mënyrë që tërë procesi mbikqyret dhe kontrollohet në çdo detal para se të del në treg për shitje.
Duke filluar nga dizajnimi, projektimi, përpunimi, mekanizmat e ndryshëm ne jemi në hap me trendet e fundit botërore dhe në fokus kemi kualitetin të cilin ia ofrojmë gjithmonë klientëve tonë.

KLIENTI

Manaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin është proçesi i krijimit dhe mirëmbajtjes së marrëdhënieve me përfitueshmëri me klientët duke ofruar vlerë dhe kënaqësi konsumatore.

DIZAJNI

Përvoja e gjatë e punës në këtë industri na ka dhënë aftësinë që ta zgjedhim shumë lehtë këtë problem duke i ndihmuar klientëve tanë se cfarë është më e mira per ta.

KUALITETI

Përkushtimi jonë ndaj detajeve, formës, dhe dizajnit na mundëson të krijojme modele të përsosura të cilat janë në përputhje me standardet më të larta të industrisë së mobilerisë.

TRANSPORTI

Kemi mjete për transport të teknologjisë së fundit çka na lejon t'ju sigurojmë për një transport shumë efikas për mobilet tuaja kudo nëpër Kosovë.

MONTIMI

Montimi bëhet nga monter profesionist, të besueshëm dhe me pervojë të madhe të punës në këtë lëmi. Gjithashtu ne sigurohemi që mobilet t'i përshtaten maksimalisht ambienteve tuaja familjare apo edhe afariste.

CMIMI

Qartësia e cmimeve janë pikë krenarie dhe force për aktivitetin tonë, ato janë të gjitha të vendosura dhe të ekspozuara në vende që të duken sa më mirë

Lokacioni

Fshati Greme,
70000 Ferizaj,
Republika e Kosovës

Kontakti

info@tre-design.net
+377 (0) 44 680 279
+377 (0) 44 571 704
+377 (0) 44 367 770